Tècnic/a de cooperació i educació pel desenvolupament

Organitza: Federació de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de Catalunya

Data límit presentació candidatures: 08/01/2023

Duració contracte: Indefinit

Tipologia de contracte: Indefinit amb jornada complerta

Lloc: Tarragona

La Federació de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de Catalunya és una entitat de segon nivell que treballa per l’enfortiment de les entitats i projectes de cooperació, educació pel desenvolupament i medi ambient del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Actualment, estem en la cerca d’un/a tècnic/a amb experiència prèvia en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i/o educació pel desenvolupament, i amb coneixements en economia social i solidària.

En tractar-se d’un projecte de nova creació, estem buscant un perfil força polivalent i proactiu, així que no dubtis a enviar-nos la teva candidatura.

La persona contractada tindrà un pes important en la gestió de molts dels projectes que pengen de la Federació. Alguns exemples:

 • Treballar per la coordinació i l’establiment d’una xarxa amb entitats d’arreu del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
 • Establir noves aliances amb agents d’arreu del territori.
 • Tasques comunicatives: creació de continguts propis, gestió de les xarxes socials, gestió del contingut web, col·laboració amb la realització de la Revista XCD, etc.
 • Vetllar pel compliment del Pla Estratègic de la Federació.
 • Atendre i resoldre els possibles dubtes a les entitats federades.
 • Acompanyar els projectes presentats per les entitats a l’administració general.
 • (co)gestionar els fons específics de l’ACCD i d’altres convocatòries estatals.
 • Cerca de finançament.

L’oficina de treball de la Federació està a la ciutat de Tarragona.

Es requereix:

 • Persona alineada amb la missió de la Federació i especialment compromesa amb la igualtat de gènere i els drets dels col·lectius més vulnerables.
 • Organització i gestió àgil de projectes, terminis i pressupostos.
 • Experiència amb alguna ONGD nacional o internacional.
 • Capacitat d’anàlisi i diagnosi de necessitats concretes de les entitats a partir d’entrevistes, anàlisi de dades o qualsevol altra metodologia.
 • Coneixements en comunicació: gestió de xarxes socials i contingut web.
 • Capacitat per relacionar-se i interlocució en contextos multiculturals.
 • Coneixements en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Fluïdesa escrita i oral en català, castellà, anglès i/o francès.

Es valorarà positivament:

 • Experiència demostrable en la gestió de convenis amb l’ACCD i/o projectes humanitaris.
 • Coneixements del context i contingut de l’Agenda 2030.
 • Coneixements avançats en el Paquet Office (sobretot en Excel).
 • Coneixements en l’àmbit de l’economia social i solidària.
 • Actitud proactiva i creativa.
 • Coneixements en dret ambiental i/o dret internacional.
 • Experiència prèvia en l’organització d’esdeveniments.

Que s’ofereix:

S’ofereix un contracte de jornada completa (37 hores setmanals) i l’oportunitat de treballar en un projecte de nova creació, atractiu, i vinculat amb l’àmbit de la cooperació, l’educació al desenvolupament i el terreny social. Un projecte que sorgeix de la voluntat, l’esforç i passió dipositada durant anys per les entitats del grup motor de La Xarxa.

La retribució s’especificarà el dia de l’entrevista.  

Presentació de candidatures:

Les persones interessades hauran d’enviar un CV i una breu carta de motivació al correu admin@xcd.cat amb l’assumpte “tècnic/a de cooperació i educació pel desenvolupament”. El termini per rebre candidatures és el proper 08/01/2023, a les 23h59.

Les candidatures que arribin fora de termini no es tindran en compte pel procés de selecció.

Les persones seleccionades seran entrevistes a principis durant tot el mes de gener.

La persona finalment seleccionada s’incorporarà l’1 de febrer de 2023.