Tècnic/a de comunicació

Organitza: Federació de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de Catalunya

Data límit presentació candidatures: 15/10/2023

Duració contracte: Indefinit

Tipologia de contracte: Indefinit

Lloc: Tarragona

La Federació de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de Catalunya és una entitat de segon nivell que treballa per l’enfortiment de les entitats i projectes de cooperació, educació pel desenvolupament i medi ambient del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

Actualment estem en la cerca d’un/a tècnic/a de comunicació amb experiència prèvia en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i/o educació pel desenvolupament, i amb coneixements en economia social i solidària i/o economia del desenvolupament. 

La persona contractada serà l’encarregada de la comunicació de la Federació, fer difusió dels projectes que es gestionen i fent-los arribar a nous espais i col·lectius (escoles, universitat, centres socials, etc.). 

Alguns exemples de les seves tasques: 

 • Crear i gestionar continguts propis. Per exemple, una newsletter. 
 • Gestionar les xarxes socials de la Federació .
 • Col·laborar en la creació d’un pla estratègic de comunicació. 
 • Donar suport al programa de ràdio amb la pre i post producció dels continguts.  
 • Donar suport en la coordinació i establiment de la Federació al llarg del territori del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 
 • Vetllar pel compliment del Pla Estratègic de la Federació.  
 • Atendre i resoldre els possibles dubtes a les entitats federades.  
 • Gestionar el web. 
 • Donar suport a la revista XCD. 

L’oficina de treball de la Federació està a la ciutat de Tarragona. 

Es requereix: 

 • Persona alineada amb la missió de la Federació i especialment compromesa amb la igualtat de gènere i els drets dels col·lectius més vulnerables. 
 • Coneixements en comunicació, gestió de xarxes socials i contingut web. 
 • Capacitat per relacionar-se i interlocució en contextos multiculturals. 
 • Fluïdesa escrita i oral en català, castellà, anglès i/o francès. 
 • Coneixements de disseny i maquetació.

Es valorarà positivament: 

 • Coneixements en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.  
 • Experiència amb alguna ONGD nacional o internacional. 
 • Coneixements del context i contingut de l’Agenda 2030. 
 • Coneixements en l’àmbit de l’economia social i solidària. 
 • Actitud proactiva i creativa. 
 • Experiència prèvia en l’organització d’esdeveniments. 

Que s’ofereix: 

S’ofereix un contracte de mitja jornada (18,5 hores setmanals) i l’oportunitat de treballar en un projecte de nova creació, atractiu i vinculat amb l’àmbit de la cooperació, l’educació al desenvolupament i el terreny social. Un projecte que sorgeix de la voluntat, l’esforç i passió dipositada durant anys per les entitats del grup motor de La Xarxa. Tanmateix, es preveu l’ampliació de la dedicació a jornada completa a partir del mes de febrer de 2024. 

La retribució s’especificarà el dia de l’entrevista.   

Presentació de candidatures: 

Les persones interessades hauran d’enviar un CV i una breu carta de motivació al correu admin@xcd.cat amb l’assumpte “tècnic/a de comunicació”.  

El termini per rebre candidatures és el proper 15/10/2023, a les 23h59. 

Les candidatures que arribin fora de termini no es tindran en compte pel procés de selecció. 

Les persones seleccionades seran entrevistades durant la segona quinzena d’octubre. 

La persona finalment seleccionada s’incorporarà el 15 de novembre de 2023