Qui som?

Qui som?

La Federació de la Xarxa de Cooperació del sud de Catalunya agrupa ONGD i agents de cooperació, Educació pel Desenvolupament (EpD), centres educatius i altres moviments civils i entitats que treballen la Justícia Global del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

La missió de la Xarxa és defensar, promoure i garantir els drets humans, llibertats fonamentals i el medi ambient mitjançant precisament el suport a les activitats desenvolupades per les seves entitats federades.

A qui s’adreça el projecte?

La Xarxa treballa perquè hi hagi una màxima disponibilitat i accessibilitat a formar-hi part, a través de noves tecnologies, en horaris que ajudin a la conciliació professional i familiar, acompanyant la professionalitzar dels projectes de les ONGD del territori i, sobretot, ajudant a generar un impacte que pretén perdurar en el temps.

Una metodologia de treball doncs que facilita la màxima participació dels titulars de dret i responsabilitat.

El projecte identifica, per tant, a dos grans col·lectius protagonistes, quals es pretén reforçar el seu apoderament:

  • Les ONGD i d’altres agents federades (i les que es federaran en un futur proper).
  • La ciutadania potencialment interessada en els esdeveniments i projectes organitzats i realitzats per les ONGD i agents que del territori que treballen en cooperació, EpD, altres moviments civils i entitats que treballen la Justícia Global

Qui són els titulars de drets, de responsabilitats i d’obligacions?

  • Col·lectius protagonistes titulars de drets: població del sud de Catalunya i les ONGD, agents de la cooperació, EpD, altres moviments civils i entitats que treballen la Justícia Global del sud de Catalunya.
  • Col·lectius protagonistes titulars de responsabilitats: ONGD i d’altres agents (agents de la cooperació, EpD, altres moviments civils i entitats que treballen la Justícia Global) del sud de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili
  • Col·lectius protagonistes titulars d’obligacions i quantificació d’aquests: Administracions que treballen de forma directa i indirecta amb la mateixa visió que la Federació com l’Agència Catalana de Cooperació
Fotografia de la singatura de l’acta fundacional. Març 2022