Què fem?

Què fem?

Jornades de trobada entre les diferents entitats del territori, estiguin o no federades a la Xarxa. 

Cada Revista XCD és un monogràfic sobre un tema escollit per els entitats de la Federació

Les entitats compten amb diferents canals per explicar els seus projectes. D’entre ells es destaca el programa de ràdio “La Porteria”.

Formació

Voluntariat