Pla Estratègic

Pla Estratègic 2022-23

Objectiu genèric: defensar, promoure i garantir els drets humans, llibertats fonamentals i el medi ambient mitjançant el suport a les activitats desenvolupades per les entitats que formen part de la Federació. Es treballarà aquest objectiu treballant de la mà d’altres ONGD i agents de cooperació, Educació pel Desenvolupament (EpD), centres educatius i altres moviments civils i entitats que treballen la Justícia Global del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

El pla estratègic es sustenta en 4 pilars: reforç de la base (entitats), reforç de l’estructura econòmica (sostenibilitat), enfortiment dels canals comunicatius (impacte) i creació d’una aliança amb projectes i centres educatius (visió llarg termini):

Objectiu específic 1: Enfortir i dinamitzar les entitats que formen part de la Federació principalment, però també als altres agents que treballen en l’àmbit de la cooperació, EpD i medi ambient del territori.

Objectiu específic 2: Proveir de més instruments eficients i més oportunitats perquè la ciutadania pugui apropar-se als àmbits i projectes treballats en cooperació, EpD i medi ambient.

Objectiu específic 3: Enfortir la sostenibilitat econòmica del projecte

Objectiu específic 4: Crear aliances per l’enfortiment institucional del projecte, especialment amb centres educatius.