Observatori

Observatori XCD

Amb el suport de les ONGD, agents de cooperació i educació pel desenvolupament, centres educatius i altres moviments civils de dins i fora del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, l’objectiu genèric de la Xarxa és defensar, promoure i garantir els drets humans, llibertats fonamentals i el medi ambient. Un projecte majúscul que es canalitza a través de l’enfortiment de les entitats que treballen per aquest mateix objectiu, i de la creació de continguts i eines de difusió i sensibilització per a la ciutadania. 

L’observatori de la Xarxa neix, doncs, per fer incidència directament sobre la ciutadania, a través de les publicacions periòdiques i el programa de ràdio, entre altres projectes, oferint eines per aturar-se i endinsar-se en els diferents àmbits treballats pel conjunt de les nostres entitats.  

Tot i ser un projecte del 2023, comptem amb els aprenentatges i experiències de totes les entitats que ens han volgut acompanyar.  

Volem incidir en noves polítiques que fomentin la prosperitat, la igualtat, les oportunitats i el benestar per a tots i totes, tot aprofitant l’experiència i coneixements de les entitats que ens acompanyen. Volem crear un fòrum únic de debat i un centre de coneixement per l’intercanvi d’experiències, intercanvi de millor pràctiques i assessorament sobre polítiques públiques. 

La Porteria

Revista XCD

Manual d'Anàlisi dels ODS