DAFO del procés participatiu

Positius (fortaleses)

 • Aconseguir un major finançament pel territori i per les entitats que hi formem part.
 • Donar veus a nous actors i moviments socials amb perspectiva feminista, medi ambient, etc.
 • Aconseguir una major territorialitat.
 • Gaudir de més visibilitat entre la societat del sud de Catalunya.
 • Gaudir de més visibilitat com a província cap al món.
 • Enriquir-nos en coneixements i projectes que, per la realitat de les nostres entitats, serien impossibles.
 • Tenir eines comunicatives – com la revista – que ens donen una major visibilitat.
 • Tenir un canal directe amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
 • Tenir una xarxa dinàmica que beneficia directament a la ciutadania.
 • És una plataforma d’empoderament col·lectiu.

Factors externs (oportunitats)

 • Serviria per reivindicar, com a col·lectiu, el 0,7% de Nacions Unides.
 • Projectar l’àmbit de la cooperació cap al territori.
 • La Xarxa pot aconseguir dinamitzar projectes del territori des de l’àmbit de l’EpD, i d’això se’n beneficia el conjunt de la societat.
 • La Xarxa pot servir com a mecanisme per actualitzar/entendre que la cooperació no és només una transferència de recursos ni una relació entre nord i sud. La Xarxa pot oferir formacions basades amb l’enfocament de gènere i drets humans.
 • Pot servir com un canal d’assessorament/consultoria a entitats més petites.
 • Es pot comptar amb la col·laboració, experiència i suport d’altres espais com les coordinadores de Lleida i Girona.

Amenaces         

 • Possibles tuteles per rebre finançament de l’Agència Catalana de Cooperació
 • Debat sobre l’origen del finançament i la qüestió de fons dels usos del fons destinats al 0,7%.
 • Possible duplicitat de tasques amb la Fede.cat