Atenció entitats i acompanyament

Suport a les entitats

La Xarxa ofereix, tant a les entitats que en formen part com a altres organitzacions que treballin en el sector de la cooperació i el desenvolupament, suport en diversos àmbits:

Instal·lacions

Les entitats disposen dels espais de la Xarxa (espai de reunió, espai de treball compartit amb el personal de la Xarxa, connexió a Internet…)

Assessorament 

Les tècniques de la Xarxa ofereixen el suport necessari en la gestió de l’entitat i en la gestió de subvencions (informació, redacció, presentació de la sol·licitud i elaboració de la justificació)

Formació

Difusió

S’ofereix suport en temes de comunicació per contribuir a la difusió d’activitats, campanyes o projectes d’entitats. Tanmateix, es posa a l’abast de les entitats el programa de ràdio “La Porteria” i la Revista XCD