Kolam i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) s’embarquen en un nou projecte per a millorar les condicions socioeducatives dels nens i nenes a l’Índia

L’ONGD Kolam i la URV, s’uneixen amb una mateixa fi, millorar les condicions educatives dels nens i nenes d’Udaipur en risc d’exclusió social i vulnerabilitat.

L’ONG Kolam, fundada per Víctor López i Raquel Agorreta, en col·laboració amb Luis Miguel López, professor associat de la URV, posen en marxa un projecte solidari per a millorar la vida dels nens i nenes d’Udaipur en risc de vulnerabilitat, incorporant noves eines digitals per a un complet desenvolupament en l’educació dels infants durant l’any escolar.

Així doncs, per les circumstàncies que envolten a aquests nens i nenes,  no només és  evident la tardança en la incorporació al món escolar, també es perceben les dificultats que condicionen el desenvolupament cognitiu en matèries educatives. Per aquest motiu s’ha ideat un pla on els infants puguin gaudir d’un espai dotat amb eines suficients per al desenvolupament de l’educació i les noves tecnologies :; llibres, ordinadors, i sobretot accés a Internet.

Entre les lectures que podem trobar, s’ha intentat triar llibres que s’adaptin a totes les edats, per així afavorir els temps i les seves facultats, ja que molts no han desenvolupat la capacitat cognitiva pròpia a l’edat corresponent, a causa de les difícils circumstàncies que travessen les famílies en aquesta zona de l’Índia.

Aquests llibres contenen il·lustracions i tenen un vocabulari senzill per a facilitar l’aproximació a la lectoescriptura. Amb això es pretén que cada infant triï la lectura que més còmode li resulti per a millorar a poc a poc el nivell educatiu, ja que a l’Índia et matriculen  a la classe que correspon a la teva edat, i molts d’aquests nens i nenes no saben llegir o ni tan sols escriure el seu nom fins i tot a edat avançada.

Entre els materials també trobem llibres de cal·ligrafia i d’anglès. D’altra banda, per al desenvolupament de les TIC, els estudiants poden accedir a ordinadors portàtils amb connexió a internet, i fer classes d’informàtica dos dies a la setmana.

Els nens i nenes de la casa d’acolliment, segueixen una rutina on primer esmorzen i fan les tasques d’higiene i neteja, per a assistir a les 10:00h a l’escola fins a les 16:00h, més tard berenen, fan reforç escolar i gaudeixen de temps d’oci.

Amb totes aquestes accions, Kolam pretén fomentar el coneixement al món de les noves tecnologies, però sobretot prevenir el treball infantil, posant especial èmfasi en la igualtat de gènere i oferint els recursos necessaris per a incrementar i millorar l’educació bàsica apostant per l’escolarització de qualitat.

Autoria: Rocío Nerea Aguilar – Kolam ONGD

 

Casa d’acolliment de Kolam ONGD a l’Índia

 

La Panri fulleja un còmic, nou material de la casa d’acolliment

 

Aula de la casa d’acolliment amb nens i nenes utilitzant un ordinador
Aula de la casa d’acolliment amb nens i nenes utilitzant un ordinador

 

Classes d’informàtica a l’aula de la casa d’acolliment