Document estratègic pel treball conjunt entre entitats i govern

El dimecres 15 de juliol s’ha publicat, després de molts mesos de treball, el Manual dels ODS. Guia d’entitats de cooperació i medi ambient. En aquest projecte hi han col·laborat gairebé un centenar de persones, de les quals més de la meitat provinent de les pròpies entitats. Podeu consultar i descarregar-vos gratuïtament el manual clicant aquí.

Els objectius d’aquest document estratègic, el qual està a adreçat a entitats, ciutadania i govern és:
  1. Facilitar l’entesa de què són els ODS: S’ha elaborat una fitxa específica per cadascun dels 17 objectius.
    En la introducció de cada fitxa hi apareix una reflexió feta per algun expert en l’àmbit específic de cada objectiu. Després, una doble pàgina amb una petita anàlisi narrativa i estadística dels objectius tant des de l’àmbit internacional (compromisos assumits per Nacions Unides), com nacional i local (reptes del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya) i la situació al sud de Catalunya.
  2. Facilitar un punt de trobada de treball i full de ruta entre entitats i entre entitats i govern: A través dels resultats obtinguts del treball camp i resumits en el quadre 0 s’obté, en una sola imatge, qui sou les entitats expertes en cadascun dels àmbits dels ODS.
  3. Facilitar un directori de totes les entitats de cooperació i medi ambient del camp de Tarragona.
A més d’aquests objectius perseguits, el treball de camp amb les entitats ha permès obtenir algunes conclusions que es resumeixen i comparteixen a continuació:
  • Igualtat de gènere: L’objectiu d’igualtat de gènere és el més treballat pel conjunt de les entitats. A aquest objectiu el segueix el de desigualtat, educació i el de salut i benestar.
  • Canvi climàtic: El canvi climàtic és l’assumpte més treballat dins dels objectius específics de medi ambient.
  • Manca de formació oficial: Les entitats tenen un bon coneixement sobre l’Agenda 2030 tot i no haver rebut mai cap mena de formació per part del seu govern local.

L’acte de presentació institucional del projecte serà, si les circumstàncies ho permeten, l’última setmana de setembre o la primera d’octubre. L’acte se celebrarà dins de la mateixa universitat, i es contextualitzarà com a II Jornada XCD.  En el cas de no poder-se celebrar presencialment, organitzarem una presentació virtual.

 

Podeu consultar, descarregar i compartir el manual en el següent enllaç PDF: