II Jornada XCD: un procés participatiu per consolidar el nostre projecte

Finalment, i després de dos ajornaments i d’intentar-ho en diferents formats, el passat 10 de desembre es van celebrar les II Jornades XCD. Aquesta trobada va tenir diferents objectius: després d’un any tan difícil reunir de nou a ONGD, entitats de medi ambient i administracions locals del territori; avaluar els projectes fets sota el paraigua de la Xarxa, donant especial èmfasi al Manual d’anàlisi dels ODS i guia d’entitats; i, sobretot, planejar conjuntament el futur de la Xarxa, tant en matèria de projectes com en la seva transformació en una entitat amb personalitat jurídica pròpia.

En aquest sentit, l’aprovació per unanimitat que la Xarxa esdevingui una entitat amb personalitat jurídica pròpia, obre les portes a molts nous projectes i actors. S’espera que en mesos vinents i en la mesura del possible pel context actual, puguem ampliar-nos i esdevenir una entitat de referència al sud de Catalunya.

La presentació de les Jornades va comptar amb la intervenció de la Rectora de la Universitat, la Dra. Maria José Figueras, qui va voler aprofitar l’acte per destacar que la universitat, amb la  seva aposta per la tercera missió i el seu important paper en cooperació, ha de ser la institució lligam amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. A més, va subratllar la voluntat que la Xarxa estigui a disposició de tota la societat, tot donant-li un valor que vagi molt més enllà que un projecte individual. Una voluntat que també compartia la directora de l’ACCD, la Sra. Carme Gual, que en la seva intervenció va evidenciar que la universitat és un agent clau pel seu arrelament amb el territori i la seva capacitat de formar perfils de present i futur amb una visió transversal i transformadora.

Pel que fa als projectes elaborats per la Xarxa, la Rectora va voler destacar que el Manual ha de ser una eina fonamental per totes aquelles persones de la pròpia universitat, entitats del territori i tota aquella ciutadania que vulgui entendre i utilitzar els ODS. Un manual que, tal com va recordar, ja s’està utilitzant pel professorat dels Departaments de Psicologia i Pedagogia, i per institucions com la Diputació de Tarragona.

Per tancar la primera part de les Jornades, la directora de l’ACCD va senyalar la importància d’eines com la Xarxa que ajuden a revertir la incapacitat de treballar de prop amb entitats i administracions locals situades fora de l’àrea de Barcelona. Després, una vegada vistos els resultats del procés participatiu, va destacar que des del primer dia (referint-se a les I Jornades XCD) s’ha construït un projecte de manera molt orgànica, creant entre totes una eina que facilita el diàleg i el treball en comú. Va tancar la seva intervenció destacant la necessitat i la importància de la figura tècnica i neutral com és la Xarxa per establir una visió estratègica i aglutinadora de les necessitats de les entitats de tot el territori.

Resultats del procés participatiu

Una trentena d’entitats van participar en el procés, sent Tarragona la ciutat més representada, seguit per Cambrils i Tortosa. L’objecte del procés participatiu, més enllà de preguntar a les entitats la seva voluntat de continuar o no amb la Xarxa que ja s’ha explicat anteriorment, era conèixer quins eren els àmbits que les entitats consideraven més importants i quin era el seu grau de satisfacció per cadascun d’ells.

A través dels seus projectes, la Xarxa treballa els cinc objectes i àmbits següents: el paper d’altaveu a través de les xarxes socials, principalment Instagram (@xcdcatsud) i Twitter (@XCatsud); la divulgació que s’aconsegueix amb la revista i el manual; la formació, la qual s’espera que prengui més importància aquest 2021; el voluntariat que, tot i tenir el projecte de l’app sobre la taula, s’ha vist aturada pel context actual; i el finançament, l’objectiu encara suspès per part de les entitats.

De fet, és bastant significatiu que sigui l’àrea de finançament l’únic dels objectius que, tot i que es considera molt important, la majoria d’entitats va reconèixer que la Xarxa no l’havia treballat prou. Aquest és un toc d’atenció tant per la mateixa xarxa com per la universitat i l’Agència sobre quins esforços s’haurien de fer aquest 2021. Ens ho marquem a l’Agenda i esperem que quan fem balanç d’aquest 2021, puguem haver-ho aconseguit.

Pel que a possibles futures campanyes de sensibilització, els tres camps prioritaris per les entitats van ser: sensibilització en consum i producció responsable, igualtat de gènere i reducció de les desigualtats. A més, les persones participants van suggerir un bon ventall de temes per les pròximes edicions de la Revista XCD: transformació de les polítiques públiques en clau de desenvolupament sostenible, les conseqüències econòmiques del canvi climàtic, indústria i drets humans, l’impacte de la Covid en l’activitat de les ONG, economia feminista, lean i desing thinking per les entitats, etc.

El procés participatiu va ser liderat per la Sra. Cristina Rodríguez, de la cooperativa de comunicació El Far, i l’acte va ser moderat per la Sra. Inés Solé.