FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT

Xarxa Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT

La Fundació Pau i Solidaritat és l’instrument de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya per fer cooperació internacional i per sensibilitzar els treballadors i les treballadores del nostre país.

Els seus espais d’intervenció prioritària són: Amèrica Central i el Carib, Sudamèrica, Europa de l’Est, i el Magrib i els països àrabs, encara que també intervé puntualment a zones en situació d’emergència.

La Fundació vol construir la universalització dels drets econòmics i socials i assegurar un model de relacions socioeconòmiques més sostenible i democràtic, partint del fet que no hi pot haver desenvolupament socialment just sense uns drets laborals mínims.

Contacte

C. August, 48, 1r – Tarragona (43003)
977 228396 / 93 4812912
pauisolidaritat@ccoo.cat